V pátek odpoledne proběhlo neformální zahájení. Pořadatelé upustili od projevů, které doprovázejí klasické vernisáže. „Poslech hudby, příjemné setkání, individuální prohlídka vystavených mandal, to se nám pro zahájení Galerie na chodníku jevilo jako nejlepší," vysvětlil Dalibor Štěpán z TIC Opočno. Spokojení účastníci poslouchající akordeonové duo (Pavlína Hrnčířová a Jan Slavkay z místní ZUŠ) mu dávají za pravdu.

Spokojená byla i starostka Opočna Šárka Škrabalová. „Je vidět, že i s minimem peněz se dají dělat krásné věci. Děkuji všem, kdo společně zrealizovali myšlenku galerie. Učitelce ZUŠ Kamile Panenkové a Jiřímu Králíčkovi z o.s. Abakus za přípravu, TIC za realizaci, kulturní komisi za propagaci," oceňuje starostka týmovou práci všech zainteresovaných.

Trojrozměrná galerie

Samotnou galerii tvoří deset stojanů, na devíti jsou vystavená díla, jeden z nich přináší informace. Galerie je součástí společného projektu města Opočna, Královéhradeckého kraje a o.s. Abakus. Část textu mluví o smyslu galerie.

Chodník inspirovaný dílem Františka Kupky ožije díky dalšímu umění. Taková byla prvotní myšlenka, takový je první rozměr „Galerie na chodníku".

Představit díla rodáků, ale také těch, kdo Opočnem jen prošli, přesto si je zamilovali a dali mu promluvit ve své tvorbě. Dotknout se všeho, co Opočno nabízí. Takový je druhý rozměr galerie.

Vnímat Opočno jako město, které umění spatřuje nejen ve velkých galeriích a v nákladných akcích, ale i v drobnostech, které lze „potkat" na chodníku. Takový je třetí rozměr. V červnu bude galerie patřit žákům ZUŠ. Jaká bude její další budoucnost, na to jsme se zeptali nositele myšlenky Galerie na chodníku, Jiřího Králíčka z o.s. Abakus.

„Chceme v maximální možné míře vycházet z vlastních zdrojů. Představovat současnost, ale také historii, lidi, kteří Opočnem prošli a zanechali v něm svou stopu, která se během času ztratila. Znovu ji objevovat a poznávat, to je naším přáním, protože poznáváním se člověk učí mít své město rád. K tomu chceme přispět. S tématem pro červenec přišla letopisecká komise, osobně se mi velmi líbí, ale nevím, zda mohu prozrazovat," usmívá se Jiří Králíček. Přesto nám aspoň naznačil, myšlenka se líbí i Rychnovskému deníku, proto chceme pomoci při její realizaci. Více o červencové galerii přineseme ve středečním vydání Deník.