Autorem expozice, kterou naleznete přímo na jičínském Valdštejnově náměstí je frankfurtský historik Gerd Koenen. Tomu se podařilo na panelech zachytit celosvětový vývoj komunistického hnutí ve 20. století. V úvodním slově ocenil místostarosta Petr Hamáček zejména to, že text seznamuje s vývojem komunismu v různých zemích světa.

Otištěné dokumenty a historické fotografie jsou navíc díky QR kódům doplněny o videa a audio nahrávky, které si zájemci mohou pustit na svých telefonech. Putovní výstavu zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů, který ji připravil ve spolupráci s německými historickými institucemi. Zjistit nové souvislosti o totalitním režimu můžete na jičínském náměstí až do 8. července.