Návštěvníkům přibližuje staročeské velikonoční tradice, ukazuje zvyky a krásu období Velikonoc, ale dává i návody, jak si zpříjemnit příchod jara.

Zároveň s výstavou probíhá soutěž o nejkrásnější kraslici. Stále máte čas přihlásit do ní svůj výtvor.