MHF F.L.Věka jste založil před čtyřmi lety. Věřil jste tehdy v jeho životaschopnost?
Určitě věřil. Potencioál tady je, což jsem poznal při akcích, které jsme pořádali se spolkem Dobrušská klasika.

Čtvrtý ročník skončil před několika málo dny. Co Vám osobně udělalo největší radost?
Osobně jsem si nejvíce užil koncert Ensemble Inégal. Úžasné momenty měly ale všechny koncerty. Velikou radost mám ze zájmu lidí, který mi dodává energii pro práci do budoucna.

Kde jste letos viděl rezervy?
Vždycky je co zlepšovat. Jsem věčně nespokojený člověk, který se snaží neustále všechno tzv. „levlovat", nějakým způsobem posouvat dál. Vodítkem nám bude i dotazník, který měli letos možnost posluchači vyplňovat.

Prozradíte, jak složité je přivést hvězdy typu Dagmar Peckové či Gabriely Demeterové?
Jednoduché to rozhodně není. Snažím se neustále představovat projekt festivalu lidem z branže a přesvědčit je, že to není bezvýznamná maloměstská záležitost, že má přesahy a může být zajímavý i pro účinkující.

Za rok oslaví festival první malé jubileum. Bude výjimečné?
Neplánujeme žádný slavnostní koncert k jubileu. Doufám, že to bude další malý schůdek k vyšší úrovni jak z hlediska dramaturgie, tak organizace. Budeme se snažit posunout servis pro diváky zase o kousek dál, aby byli všichni spokojeni.

Uvažujete o dalším rozšíření?
Ohlásily se nám dvě nové destinace, což zvažujeme. Nechceme jít cestou velkého počtu koncertů po celém kraji, aby se nesnížila kvalita. Nemáme zájem udělat z festivalu turisticky zajímavou show, jde nám především o kvalitu.

Vy se však díváte mnohem dál. Kam byste se chtěl posunout?
Vše se odvíjí od souhry mnoha okolností, jako je návštěvnost, příjmy ze vstupného, zajištění mecenášů a sponzorů. Pokud nebudeme mít dostatek financí, nebude možný ani růst kvality festivalu. Pokud určitá skupina lidí pochopí význam a dosah festivalu, který přesahuje hranice regionu, pak nevidím mez, která by tvořila limit, za který bychom už nemohli jít.

Jakým směrem se vyvíjí grantová politika?
Mám radost, že Ministerstvo kultury řeší tuto oblast. Od letošního roku startují tříleté granty, což je výborná věc z pohledu jistoty pořadatelů akcí, ale zároveň si uvědomuji, že je třeba hledat cesty k soběstačnosti. Připravujeme pátý ročník festivalu, a tak doufám, že nebudeme jednat s pátým ministrem kultury. Střídání ministrů destabilizuje každý resort a přináší nejistotu pro organizaci i našeho festivalu. Přál bych si stabilní ministerstvo, které nám dodá pocit jistoty.

Prozradíte něco z dramaturgie pátého ročníku?
Co se týče dramaturgie příštího ročníku, mohu slíbit, že to bude maximum možného z pohledu úrovně interpretů, i když vše samozřejmě záleží na financích. Zájem o abonentky je pro nás důkazem, že lidé přijdou. Avizoval jsem už, že hlavním sólistou bude Štefan Margita, sólista Metropolitní opery v New Yorku. Přijede Jan Mráček, vítěz velké mezinárodní soutěže ve Vídni, je připraveno setkání se skladatelem a hudebním publicistou Lukášem Hurníkem. Festival ale nebudou pouze tato tři jména, na programu se objeví celá řada komorních koncertů, recitálů a orchestrálních projektů, které stojí za to. Nezbývá, než být přesvědčen, že nám lidé opět uvěří. (ehl)