Od 17.30 hodin začne Adventní večer s pohádkou a hudebním doprovodem Prokopa Pochobradského.