„Na výstavě jsou k vidění fotografie studentů Ateliéru klasické fotografie pražské FAMU, které mapují tři roky zaznamenávání krajiny Broumovska. Během studentských plenérů na Broumovsku vznikla řada cyklů pokrývající spektrum fotografických disciplín od typologických přístupů, přes subjektivně-dokumentární tendence pracující se zachycením genia loci, až po užívání historických technik,“ popsala Kateřina Ostradecká ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a dodala, že výstava shrnuje působení více než padesáti svébytných autorů v broumovském mikroregionu a sumarizuje tvůrčí přístupy, které byly během pobytů aplikovány.

Výstava je věnována především dětským návštěvníkům a představuje dvě stěžejní témata: „Technologie fotografického tisku“ a „Krajinu Broumovska okem studentů FAMU“. Na tato témata naváže i doprovodný program, který se pro veřejnost uskuteční každou sobotu od 12 hodin. Vítané jsou po předchozí rezervaci i školní kolektivy. Výstava je otevřena denně od 10 do 16 hodin, s polední pauzou od 12 do 13 hodin.