Na Mírovém náměstí muzikanti zahájili své vystoupení písní z nejslavnějších - Škodou lásky od Jaromíra Vejvody.