Pohovořila o příbězích afrických dětí ulice, které sepsala ve svých knihách Děti nikoho a Nezlomný. Druhý titul byl vydán dokonce i v Nairobi. Vyprávění doprovodilo promítání fotografií, dokumentárních videí a prodej originálních šperků, které vlastnoručně vyráběly nairobské ženy.