„V rámci charitativní sbírky jsem požehnal našim asi čtyřem skupinkám koledníků, kteří odtud vyráželi mezi lidi do Neratova, Bartošovic, Orlického Záhoří a celého našeho teritoria. Také na koncertě byli přítomni Tři králové, jimž mohli lidé přispět finančním obnosem do kasiček na charitní sbírku," řekl farář Josef Suchár.

„Chodíme takto již čtrnáctým rokem. Lidé nás rádi vidí, otevírají nám dveře a v rámci svých možností nám přispívají," řekla Jana Matyášová z Orlického Záhoří, která je jednou z účastníků kolednických skupinek sbírky.

Tři králové vybírali v pohraniční oblasti Orlických hor peníze na sbírku v prvních dnech nového kalendářního roku. Její výtěžek bude použit podle schváleného záměru na vybavení chráněného bydlení v Neratově, na podporu činnosti stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a v regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na pomoc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s „Adopcí na dálku", na podporu projektů misie v Hondurasu a na pomoc při mimořádných situacích.

A co se týče nových aktivit v Neratově? „Vedle našeho zahradnictví jsme začali jsme stavět pivovar, rozšířili jsme práce pro lidi s handicapem v montážních činnostech a podařilo se nám získat grant na opravu věží našeho kostela. Letos by měla začít dvouletá fáze prací na objektu, kdy ve spolupráci s Orlickým Záhořím a Bystřicí Klodzkou budeme opravovat vnitřky zmíněných věží, instalovat nové báně a upravíme celý okolní prostor," dodal Josef Suchár, jemuž udělalo v poslední době radost především to, že Sdružení Neratov nadále funguje a rozvíjí se.

(ež)