Koledníci s pokladničkami vyrazí tuto sobotu a neděli mezi lidi prosit o pomoc potřebným lidem v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí a v Týništi nad Orlicí. V Neratově již Tříkrálová sbírka proběhla během víkendu 2. a 3. ledna. „V neděli mohli lidé přispět u příležitosti Rybovy České mše vánoční,“ podotkl Ludvík Klimeš z občanského sdružení Neratov.

Královská pomoc

V Rychnově se můžete se třemi králi setkat v sobotu. „ Výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 bude použit podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, dále pro rodiny s více dětmi ve městě a v regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi a na doplnění nabídky zdravotně technických pomůcek do půjčovny,“ vyjádřila záměry Farní charity Rychnov nad Kněžnou Eva Šmídová. Ulicemi bude chodit 18 – 20 koledníků a možnost přispět je rovněž přímo ve Stacionáři svatého Františka v Palackého ulici u Policie ČR.

Pomoc je vítána

Za světlem dobrých skutků se vydá také skupinka tří králů v Kostelci nad Orlicí. I jejich koleda bude využita ve prospěch Stacionáře sv. Františka. „V neděli 10. ledna 2010 bude možno přispět po skončení Vánoční mše svaté v chrámu sv. Jiří,“ uvedla Šárka Slezáková za kostelecký odbor školství, kultury a tělovýchovy.
Na pomoc lidem v nouzi a postiženým se bude vybírat v sobotu (9 – 17 hod.) a v neděli (9 – 14 hod.) v Dobrušce a okolních obcích. „V neděli 10. ledna se při této příležitosti uskuteční slavnostní Zhasnutí vánočního stromu na náměstí F. L. Věka v Dobrušce,“ upozornila Pavlína Šolcová z Informačního centra v Dobrušce. Od 17 hodin vám tříkráloví koledníci, děti ze zdejšího skautského střediska, na ukončení vánočního období v Dobrušce zazpívají koledy a bude zveřejněn předběžný výsledek sbírky. Závěrem večera vystoupí farář římskokatolické církve Vincent Zonták, který krátce zhodnotí uplynulé svátky. Akci pořádá Farní charita Dobruška, Junák Dobruška a Kulturní zařízení města Dobrušky.
Také v Týništi se přidávají k tradici tříkrálové sbírky. Tři králové poputují po Týništi a Štěpánovsku. „Výtěžek sbírky bude rozdělen rovným dílem mezi pět mladých vozíčkářů zde ve městě,“ uvedl administrátor zdejší katolické farnosti Ivan Havlíček.