Jednalo o dvě filmová představení pohádky Jana Svěráka Tři bratři pro koledníky Tříkrálové sbírky 2015. Šlo o poděkování organizátorů z Farní charity Dobruška a vedení města dětem za to, že se dobrovolně vydaly na pouť po domácnostech v celém regionu, aby sbíraly peníze pro lidi, kteří je potřebují.

Všem malým Kašparům, Melicharům a Baltazarům osobně poděkovala Jana Poláčková, ředitelka charity, a zdůraznila: „Letos jste vykoledovali bez pěti tisíc rekordního půl miliónu korun. Peníze putovaly do Prahy a pomohou všem lidem, kteří na pomoc čekají," a dodala, že vykoledovaná suma je samozřejmě důležitá, ale stejně, nebo možná mnohem důležitější, je radost, kterou přinášeli navštíveným lidem a domácnostem.

I proto je všem královským družinám každoročně před zahájením sbírky připomínán důležitý úkol, a sice koledovat tak, aby pokud možno nikoho nevynechali a každému zazpívali alespoň část koledy.

Poslední slova Jany Poláčkové – Dnešní večer je jenom pro vás a já vám přeji, abyste si ho užili – nejlépe vystihla smysl, které toto již tradiční filmové představení má.

Ještě předtím, než se na plátně začal odvíjet děj pohádky, zhlédli všichni přítomní několikaminutovou obrazovou prezentaci z letošní sbírky a hlediště opakovaně šumělo, neboť mnozí koledníci se poznávali na fotografiích v královském oděvu při své pouti, která se uskutečnila 10. ledna. ⋌(de)