O Titanik, který imaginárně momentálně zakotvil v Deštném v Orlických horách, mají diváci značný zájem. „Nevím proč, zda je to autorem hry, nebo výkonem našich herců,“ přemýšlí za ochotníky Jaroslav Karban.

Na domovské scéně v obecním společenském sále v hasičské zbrojnici uvedou ochotníci z Kačenky do konce března 2008 ještě několik repríz. Během dubna a května je čeká několik výjezdních „kočování“ po okolních obcích, které projevily o připlutí Titaniku zájem.

„Když bude trvat chuť obecenstva, tak tento Titanik je určitě nepotopitelný, s úctou k tomu pravému a jeho obětem. V této hře a v našem podání nejde, a ani autor si to nepřál, o ponížení toho, co se ve skutečnosti stalo,“ vysvětluje Karban, že chtěli humorným pojetím po uplynutí dlouhé doby zasadit pravdu o Titaniku do dnešní doby.

„Možná přátelé, neplujeme momentálně na imaginárním Titaniku této doby?“ nechává Jaroslav Karban odpověď na divácích.

(zr)