Projekt o Františku Vladislavu Hekovi, na kterém pracoval náš přední recitátor Alfréd Strejček od dubna letošního roku, začne v 19.30 hodin ve Společenském centru – Kino 70.

Tímto projektem pořadatelé dostojí slibu, který dali při zrodu festivalu, že během každého ročníku bude uvedena světová premiéra. Slib hodně odvážný, není divu, že u některých návštěvníků vyvolal pochyby.

Skutečností je, že pořadatelům se daří slib plnit. Letošní světovou premiéru plánovali dlouho, ale díky přísnému utajení se konkrétní jména dozvěděli návštěvníci až z festivalového programu: Alfréd Strejček a violoncellista Petr Nouzovský.

S myšlenkou oslovit recitátora Alfréda Strejčka přišel umělecký ředitel festivalu Pavel Svoboda. „Projekt vznikl na naši objednávku a Alfréd Strejček v něm přiblíží život našeho rodáka. Zazní ukázky z Hekovy literární tvorby i jeho myšlenky, které jsou po tolika letech stále aktuální," představil projekt Pavel Svoboda, zároveň se svěřil s tím, co pořadatele nejvíc potěšilo.

Pro Alfréda Strejčka, který během přípravy prostudoval neuvěřitelné množství materiálů, přestala být velmi brzy příprava programu pouhou „prací na objednávku", osobnost F .L. Věka si doslova zamiloval. Je tak jisté, že světová premiéra bude stát za to.  Dana Marková