Libor byl tedy tím, kdo mohl ve starém Římě provádět v chrámech bohům obětiny. Jiná verze praví, že jeho základem je slovanské slovo ljub, tedy „milý nebo libý“.

V církevním kalendáři má svátek Brigita (Birgita) Švédská. Narodila se kolem roku 1303 a již ve svých sedmi letech měla vidění ukřižovaného Krista. Ve 13 letech se vdala a přivedla na svět osm dětí. Ve 32 letech se stala dvorní dámou u krále Magna Erikssona. Po společné pouti do Santiaga de Compostela se uchýlil její manžel do cisterciáckého kláštera.

Brigita se oddala mystickému životu a své prožitky začala sepisovat. Zřídila také řeholní řád – brigitky. Ke sklonku svého života se vypravila na pouť do Svaté země. Zemřela brzy po svém návratu do Říma, 23. července 1373. V roce 1391 byla prohlášena papežem Bonifácem IX. za svatou.