Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventu, doprovázenou liturgickými zpěvy, které nemají v evropské kultuře obdobu. Hudební příznivci tedy budou mít vzácnou příležitost vychutnat si takové skladby těsně před první adventní nedělí.

Podle sdělení starostky Zdeňky Seidelové půjde výtěžek koncertu na dofinancování projektu záchrany dvou vzácných renesančních zvonů v kostele sv. Prokopa.   (ehl)