Je to vždy událost velkolepá, skvěle zorganizovaná a radostná. Celý středeční podvečer, z venku propršený, probíhal uvnitř v příjemné, přátelské atmosféře.Přece jenom se podařilo na chvíli zapomenout na menší či větší starosti všedního dne.

Akademie v Kostelci nad Orlicí je vždy o lidech. Tu letošní navštívilo okolo 300 diváků a podpořilo téměř 150 účinkujících z 10 oddílů TJ. Pozvání přijali též zástupci ČOS, župy Orlické a jednot okolních měst a obcí (Vamberk, Týniště nad Orlicí). Zahájení musí být vždy trochu oficiální a na jeviště přijali pozvání starosty TJ Sokol PaedDr. Františka Dosedly všichni ti, kteří dělají svou dobrovolnou činností kosteleckou TJ takovou, jaká je. Cvičitelé, cvičitelky, trenéři a trenérky jednotlivých oddílů. Zcela nepostradatelné a „vždy a u všeho“ byly studentky OA TGM Kostelec nad Orlicí, nikoliv v námořnických oblečcích, jak by se někomu mohlo na první pohled zdát, ale v originálních historických cvičebních úborech z roku 1882.

Tradičně roztomile potěšily ve dvou vystoupeních děti se svými rodiči, nejmladší žactvo, mladší žákyně. Mažoretky se postaraly o dva vydařené vstupy, kostelečtí diváci je znají a vždy po zásluze ocení. Vystoupení oddílu aikida v sobě má zcela odlišnou atmosféru, pravidelně je příjemným „zastavením“ během večera. Všechny přítomné mile překvapily hosté slavnosti, mažoretky seniorky TJ Sokol Doudleby nad Orlicí. Číslice jejich společného věku naprosto neodpovídá tomu, s jakým elánem a nadšením vystupují. Gymnastické vystoupení žákyň v mnohých vyvolalo nostalgické vzpomínky. Tradice sportovní gymnastiky se do kostelecké TJ vrátila po mnoha letech. Děvčata jsou teprve na začátku a vystoupení na akademii bylo jejich první velkou zatěžkávací zkouškou.

Jsme skoro u konce, na závěr dva tradiční „hřeby“. Oddíl mužů na základě nepřetržité a velmi úzké spolupráce s oddílem žen, v jejich originálních kostýmech a s jejich kužely, na motivy notoricky známých „Poupat“ předvedl exkluzivní, náročné a především těžce konkurenční vystoupení. Ženy odpověděly po svém, nacvičily skladbu novou a to se musí zkrátka vidět na vlastní oči.

Velké poděkování: všem účinkujícím, jejich trenérům a trenérkám, cvičitelů a cvičitelkám, osvědčené dvojici hlavních organizátorů Mgr. Václavu Pavelkovi a PaedDr. Františku Dosedlovi, v premiéře průvodkyni celým večerem Denise Faltusové – studentce OATGM a Františku Čepelkovi se synem za ozvučení akademie.

Letošní zima dala kostelecké Sokolovně pořádně zabrat a v době, kdy se měla dobrovolně vzdát své nadvlády, ještě několikrát strategicky zaútočila. O tom, že bez rozpaků využila zbraní těžkého kalibru, svědčí následná bilance. Do „stařičké dámy“ zatéká snad na všech světových stranách a poctivě promočených je většina koutů Sokolovny. Na to si člověk postupem času zvykne, ale co kostelečtí sokolové opravdu nepotřebovali, je probořená střecha. Zbraně typu led a mráz rovné části střechy poctivě rozpáraly. Tálo a protékalo. Vyhlídky na jaro? Díky zmíněné akce se málem podařilo zapomenout na tu naši probořenou střechu a to jenom proto, že se akademie opravdu vydařila.

Za TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Mgr. Eva Klecandrová

Otázka pro Václava Pavelku, poradce České obce sokolské

Proč je kostelecký TJ Sokol tak oblíbený?

Kostelec n. O. – Zájem o Sokol u nás vychází právě z dlouhodobé tradice. Máme zde kupu nadšených lidí a množství tělocvikářů, jak na základních, tak i středních školách. Generace, která tvoří pevný základ Sokola, prošla pod rukama Františka Albrechta a dalších významných cvičitelů. Velmi dobře si vede i současný starosta František Dosedla. (ign)