V České republice se odchovává čtyři sta dravců ročně, a to především těch nejvzácnějších jako jsou sokoli a orli.

 

Sokolnictví totiž vzniklo právě v Opočně na zámku, kde byl v listopadu 1967 založen klub, který patří k největším na světě. V současnosti je součástí Českomoravské myslivecké jednoty.

„Díky spolupráci s myslivci jsme dosáhli velikého úspěchu, protože u nás byla prakticky utlumena vzteklina. A tak kolega, který vzteklinu dělal, si tak uřízl vlastní větev a jeho laboratoř skončila. A přispěli k tomu i sokolníci, kteří nám pomohli řadu propagačních věcí řešit,“ prozradil přítomný zástupce Státní veterinární správy, který se jako řada dalších hostů účastnil slavnostního předávání ocenění na opočenském zámku.

Sokolníci odchovávají v ČR více než 400 dravců ročně, a to především těch nejvzácnějších jako jsou sokoli, rarozi a orli. „Je třeba připomenout naši činnost i ve vztahu k veřejnosti. Jde například o letiště, která se bez sokolníků neobejdou. Sokolníci se ale angažují i v ochraně skládek z hygienických důvodů a při ochraně vinic,“ doplnil Petr Zvolánek.