V rámci Ledříčkových slavností se zde totiž představí i chráněné dílny Kopeček, které v Bartošovicích provozuje občanské sdružení Neratov, a jejich zaměstnanci pustí návštěvníky i k rozžhavené keramické peci. Slavnosti začínají ve dvě hodiny odpoledne, vystupovat zde budou kouzelníci, žongléři i kejklíři, od čtyř hodin mohou děti usednout k divadélku, mezi třetí a šestou hodinou si zájemci otestují při zkušebních jízdách čtyřkolky. Celé odpoledne nebudou chybět další atrakce pro děti.

Dílny Kopeček nabídnou na návsi možnost vyzkoušet si různá řemesla, například spřádání vlny na kolovratu, kdo najde odvahu vytvořit si keramický výrobek, může smočit prsty do keramické hmoty a vyzkoušet si točení na hrnčířském kruhu. Zvídaví návštěvníci po poledni zavítají přímo do chráněných dílen. Mohou tu sledovat vypalování hrnců v peci, kde se topí dřevem. „Dá se nahlédnout přímo do pece na proces pálení,“ zve vedoucí keramické dílny Romana Bukáčková.

Na Kopečku funguje kromě keramické i košíkářská a tkalcovská dílna. V současnosti zaměstnávají 21 lidí se zdravotním postižením. Další zájemce o práci zde musí zatím odmítat. „Vědí o nás úřady práce, takže další lidé se tu o práci často zajímají. Nyní máme ale plnou kapacitu,“ dodala Bukáčková. Pokud se sdružení Neratov podaří získat finance na dostavbu celého objektu, chráněné dílny zde rozšíří.

(zen)