PKF – Prague PhilharmoniaPKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka pod původním názvem Pražská komorní filharmonie. Od začátku se jednalo o generační orchestr, plný mladých nadšených hráčů, oplývajících dokonalou přípravou, která přinášela špičkové výkony. Jeho tvůrčí 
atmosféra vydržela až dodnes.
PKF je ceněna zejména pro svůj charakteristický zvuk, za nímž mimo jiné stojí stěžejní repertoárová oblast, kterou je od počátku hudba vídeňského klasicismu, skladby Haydna, Mozarta a Beethovena.
PKF je zvána na mezinárodní hudební festivaly, vystupuje v předních světových sálech a je pravidelným partnerem světoznámých dirigentů a předních interpretů. Orchestr natočil přes 60 CD 
pro významná vydavatelství.

Sedm dní 
po vydařeném úvodním koncertu MHF F. L.Věka sopranistky Kateřiny Kněžíkové a souboru Barocco sempre giovane v kostele Máří Magdalény v Deštném se mohou příznivci krásné hudby těšit na jeden z vrcholů letošní jubilejní přehlídky.
„Podařilo se nám zajistit asi nejlepší český komorní orchestr, Pražskou komorní filharmonii neboli PKF – Praque Philharmonia, která navíc zahraje „Pražskou" symfonii Wolfganga Amadea Mozarta, což je jedna z nejlepších. Jako sólista se představí vynikající houslista Jan Mráček," řekl Pavel Svoboda, umělecký ředitel a dramaturg festivalu, který se netají tím, že osobně se na zítřek velmi těší a má velká očekávání. Proč? „Protože přijede naprosto špičkový orchestr, který v našem kraji ještě nehrál. Navíc Jan Mráček má nakročeno, aby se stal velmi slavnou osobností," zdůraznil Pavel Svoboda.
Jedná se tedy o zcela mimořádnou hudební událost, proto si podrobněji představme její protagonisty i program, s nímž v kostele sv. Václava v předvečer Dne české státnosti vystoupí.  (de)