Poláci podepíší spolupráci, Maďaři představí tradiční keramické výrobky.

Město F. L. Věka již má podepsanou smlouvu s maďarským městem Abrahámhegy na břehu Balatonu. Několik let se delegace obou měst navštěvují, pořádají kulturní a společenské akce, výstavy zde i v Maďarsku. „Nyní k nám přijede dvacet našich maďarských přátel, kteří tady budou od čtvrtka do neděle. Vernisáží výstavy maďarských keramiků v městské knihovně v sedmnáct hodin vlastně Svatováclavské slavnosti zahájí.

Dále se jich pak zúčastní a budou tady mít stánek, kde budou vystavovat a prodávat například právě keramiku,“ uvedl starosta města Dobrušky Petr Tojnar. Návštěvníci se však mohou těšit nejen na keramické výrobky, které byly v minulých letech velmi žádané, ale i na maďarské víno nebo klobásy.
Během slavností dojde v sobotu 27. září na historické radnici i k podpisu partnerské smlouvy s polským městem Miejska Górka ležícím nedaleko od Vratislavi. „Uvítáme čtyřčlennou delegaci v čele s jejich starostou, tajemníkem a dále dvěma radními a podepíšeme smlouvu o spolupráci,“ dodal Petr Tojnar. Během tohoto aktu bude předáno i čestné občanství města brigádnímu generálovi a letci RAF Miroslavu Štanderovi. Polská delegace má ve městě pobývat od pátku do soboty.

Do Dobrušky zavítají také hosté z nizozemského Ter Arru. „Ti mají přátelství se zdejšími skauty. Já osobně se s panem starostou setkám někdy začátkem října. Měl by přijet do Dobrušky a budeme jednat o další spolupráci. Už jsme tady jednou tak jednali,“ říká dobrušský starosta. Hlava nizozemského města se podle všeho vydá na východ Čech po setkání čtyřiceti zástupců českých a nizozemských měst, které uspořádá v Praze nizozemské velvyslanectví.
Dobrušští by rádi dále s partnery pokračovali ve výměně zkušeností a vzájemném poznávání kultur. Právě Svatováclavské slavnosti jsou akcí, na kterou přátelé ze zahraničí vždy rádi přijíždějí, a každoročně tak patří k vrcholům setkávání.

(bed)