Jejich průvodci budou různé postavy, které je seznámí s historií Vánoc a adventu i zvyky, které se k nim vážou. Prohlídky se budou konat ve dnech 26. až 29. listopadu od 10 do 15 hodin. Správa zámku lidem doporučuje, aby se na tyto prohlídky objednali alespoň tři dny předem na tel. 491 426 201 nebo na e-mailu: objednavky.nachod@tiscali.cz.

První prohlídkový okruh je věnován piccolominské expozici. Historické interiéry připomínají období 17. a 18. století, zejména třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio Piccolomini. Na návštěvníky čeká bohaté dobové vybavení interiérů, štuková výzdoba reprezentačních prostor, soubor bruselských tapiserií, sbírka květinových a loveckých zátiší, portrétní galerie, grafiky, část nejstaršího fondu zámecké knihovny a cenné ukázky historického uměleckého řemesla.

Italský šlechtic Ottavio Piccolomini de Arragona získal náchodský zámek i s panstvím jako odměnu za pomoc při odstranění Valdštejna. Měl za sebou již dlouhou vojenskou službu, během níž načerpal bohaté válečné zkušenosti. Zúčastnil se bitvy na Bílé hoře, později se stal velitelem Valdštejnovy osobní stráže, v bitvě u Lützenu Ottaviovi „černí jezdci“ zabili švédského krále Gustava II. Adolfa. Rod Piccolomini vlastnil panství až do roku 1783 a za jeho vlády dostal zámek v podstatě svou dnešní podobu. (zr)