V Opočně vystoupí interpreti, jejichž jména mají na klasické hudební scéně zasloužené renomé.
Irena Chřibková, ředitelka kůru baziliky sv. Jakuba na Starém Městě pražském, studovala varhany na na pražské AMU u profesora Milana Šlechty a ve Francii u Susan Landale. Vystupuje na sólových recitálech ve všech zemích Evropy, v Japonsku, Rusku, Izraeli a ve Spojených státech amerických. Odborná kritika vyzdvihuje především její samozřejmou virtuozitu a nápaditou, barevnou a plastickou hru s rejstříky.

Marek Zvolánek po absolvování konzervatoře studoval u známých evropských kapacit, Hanse Ganche, profesora Salzburského Mozartea, a Konradina Grotha z Berlínské hudební akademie. Již v 18 letech se stal členem České filharmonie, jako sólista opakovaně vystupoval na mezinárodních festivalech a účinkoval se světovými orchestry. Od roku 2006 je členem prestižního souboru Ten of the Best, který je složen z deseti nejlepších trumpetistů vybraných z celého světa.
Letošní cyklus Opočno hudební přesvědčil, že vážná hudba má v Opočně své místo.

„Cyklus se může konat díky finanční podpoře ze strany města Opočna, Královéhradeckého kraje a Nadace Český hudební fond. Finančně nás pravidelně podporuje také paní Kristina Colloredo-Mansfeldová. Díky jim všem se Opočno může právem řadit mezi města, kde má vážná hudba své zasloužené místo. A především pak díky posluchačům. Máme velkou radost, že koncerty cyklu Opočno hudební 2015 se těšily velkému zájmu veřejnosti," zhodnotila sezonu nová předsedkyně Petra Flígrová, která připojila vřelé pozvání na poslední koncert – v pátek 11. září od 19:30 hodin v Mariánském kostelíku.

„Nenechte si zítřek ujít, určitě budete opět navýsost spokojeni a koncert se stane důstojnou tečkou za letošním ročníkem Opočna hudebního!"

Dana Marková