Posezení s přáteli v prostorách klubu Pohoda, které se koná každé úterý, berou jeho členové už jako samozřejmost, další akce ovšem běžné nejsou. Nezúčastněným se dokonce může zdát, že se vše, co je v plánu, dá stihnout jen velmi těžko – pro kostelecké „pohodáře" ovšem nic není problém, možná se dokonce řídí heslem „čím více – tím lépe".

Retro výstava „Takhle jsme žili"

Hned první zářijový den se v klubu konala vernisáž „retro" výstavy nazvané „Takhle jsme si žili" a slavnostnímu zahájení byl přítomen také starosta města František Kinský.

Ve čtvrtek 10. září se pak vydal zcela naplněný autobus na další z letošních zájezdů a tentokrát to bylo do naší metropole, Prahy.
Účastníci si prohlédli Vyšehrad, a to dokonce ve společnosti šéfredaktora turistického magazínu KAM po Česku Luďka Sládka a produkční redakce Zdeňky Kubátové, dále navštívili botanickou zahradu Na Slupi, jednu z nejstarších univerzitních botanických zahrad Evropy, poobědovali v restauraci Knajpa na Vinohradech a odpoledne je čekala plavba lodí po Vltavě.

Vedoucí klubu a hlavní organizátorka zhodnotila den v Praze takto: „Počasí jsme měli jako na objednávku, skvělý pan řidiči Josef Mimra nás všude dovezl až na místo, oběd byl výborný včetně rychlé obsluhy a parník jsme měli jen pro sebe, což byla doslova třešnička na dortu."

Na návštěvu 
k hasičům

Pět dní po návratu ze zájezdu mají kostelečtí senioři v diáři den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Kostelci nad Orlicí. Zázemím hasičů je provede velitel výjezdové jednotky Tomáš Sršeň a starosta sboru Jan Vodička. Tato akce patří k cyklu besed, kurzů, exkurzí trefně nazvaného Nedáme se.
Nečekaně velký zájem projevili členové klubu také o počítačový kurz, jehož kapacita byla okamžitě naplněna, a tak se musí konat dva. Je určen pro začátečníky i pokročilé a náklady nese město Kostelec nad Orlicí. Organizaci zajišťuje odbor sociálních věcí, se kterým klub dlouhodobě spolupracuje při tvorbě programu a plánování činnosti. Vedle základní obsluhy PC se účastníci seznámí s používáním internetových bankovních služeb nebo elektronické pošty.

Ani měsíc říjen nebude v četnosti akcí výjimkou a dá se říci, že společným jmenovatelem se stane zdraví. Dvacátého října se uskuteční beseda na téma zásady první pomoci s ukázkami a praktickým nácvikem život zachraňujících úkonů. Účastníci jistě uvítají informace z oblasti prevence úrazů v seniorském věku a zvládání náhlého zhoršení zdravotního stavu. Nebezpečná civilizační choroba – cukrovka – bude pak námětem přednášky MUDr. Veroniky Ambrožové z kostelecké diabetologické poradny.

Dana Ehlová