Selskou jízdu pořádá Spolek za veselejší Meziříčí se Sborem dobrovolných hasičů České Meziříčí za podpory obce. Sraz je ve 12 hodin u Luňákovy stodoly, odkud bude zaznívat dechová hudba. Hodinu nato se odsud vydá na cestu selská traktorová jízda do Meziříčí. V tentýž čas se před budovou Obecního úřadu v Českém Meziříčí budou narážet pivní sudy. Následovat bude zdobení májky, která dorazí spolu s traktory. Odjezd průvodu je naplánován na 14.15 a v 15 hodin bude při dechové hudbě a dalším doprovodném programu vztyčena májka. Přichystána je výstava staré i nové zemědělské techniky, projížďky na koních pro děti, Den otevřených dveří v nové knihovně a bohaté občerstvení. Od 16 hodin se účastníci mohou těšit na májovou zábavu s Osakou.