Letos poprvé však dramaturg hudební přehlídky Pavel Svoboda zvolil za místo konání klášterní kostel Narození Páně, v němž se čtvrtý koncert jubilejního ročníku uskuteční v neděli 11. října.

Po loňských Slovanských tancích Antonína Dvořáka v provedení Ivana a Lukáše Klánských, o něž projevili hudební příznivci mimořádný zájem, a Kodymův národní dům takřka praskal ve švech, se Opočno může těšit na další výjimečný zážitek.

V klášterním kostele vystoupí komorní sbor Martinů Voices pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka. Ansámbl byl založen počátkem roku 2010 a v jeho dramaturgii hraje významnou roli česká hudba, ovšem alespoň ze dvou třetin je repertoár tělesa zaměřen na vokální tvorbu světovou. Nespecializuje se pouze na jediné stylové období, ale uvádí širokou škálu hudby od renesance až po nejnovější trendy 21. století, a ne jinak tomu bude v rámci Věkova hudebního festivalu.
Duchovní program Martinů Voices prezentuje slavné vokální skladby světové hudby. Zahajuje jej vícesborová kompozice Miserere od italského renesančního skladatele Gregoria Allegriho. Jeho zřejmě nejznámější skladba byla zkomponována pro potřeby Sixtinské kaple, využívá zvláštního rozmístění zpěváků po celém chrámovém prostoru a ve svém závěru vrcholí spojením všech hlasů dohromady a rozezněním kostela ze všech stran.
V programu festivalového koncertu bude zcela samozřejmě zastoupena také tvorba Bohuslava Martinů, jehož osobnost sbor svým názvem připomíná. Posluchači se dočkají Pěti českých madrigalů, v nichž skladatel rozezněl původní lidové texty úplně novými melodiemi, dodal k nim navíc rytmus a harmonii, jež nezapřou původ v jazzu a taneční hudbě. Vše přitom zasadil do renesační madrigalové formy, čímž vytvořil originální cyklus virtuózních miniatur se strhujícím výrazem i překvapivě folklorním vyzněním.
Závěr vystoupení Martinů Voices vytvoří spirituály Angličana Michaela Tippeta, původní součást oratoria Dítě naší doby. Pro jejich velký úspěch z nich skladatel později vytvořil samostatný cyklus pojmenovaný Pět černošských spirituálů. Tippettovy aranže, plné harmonických, melodických a rytmických překvapení, jsou díky mimořádnému kompozičnímu vkladu autora povýšeny na svébytné a respektované skladby s velkým uměleckým i myšlenkovým dosahem.

Martinů Voices pracuje pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka, který působí také jako sbormistr Pražského filharmonického sboru a často spolupracuje s Českou filharmonií. Právě Lukáš Vasilek poskytl Deníku u příležitosti vystoupení v Opočně rozhovor.
Koncert začíná v 19 hodin a jeho součástí bude krátká přednáška PhDr. Petra Koukala, PhD., hlavního organologa Národního památkového ústavu. Přítomnost tohoto odborníka není náhoda, vždyť právě díky impulsu MHF F. L. Věka a iniciativě jeho uměleckého ředitele se v těchto dnech dokončuje generální oprava varhan v Husově sboru v Dobrušce. Další královské nástroje v regionu – jmenujme například varhany v kostele sv. Máří Magdalény v Deštném, v kostele sv. Prokopa v Přepychách a také v klášterním kostele Narození Páně v Opočně – však na svoji záchranu či opravu zatím teprve čekají.

Dana Ehlová

Soutěž s Deníkem

Soutěžní otázka zní: „Ve kterém kostele se uskuteční nedělní 4. koncert letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka?"

Své odpovědi zasílejte na rychnovsky@denik.cz do pátečního poledne. Výherci se mohou těšit na dvakrát dvě vstupenky na Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka na koncert Martinů Voices s sbormistrem Lukášem Vasilkem.