Křehkou krásu rostlin Rychnovska a okolních regionů budou moci obdivovat návštěvníci Muzea zimních sportů a řemesel v Deštném v Orlických horách. Začátkem listopadu se zde bude konat vernisáž výstavy velkoformátových fotografií s názvem Rostliny Orlických hor a podhůří. Autorem fotografií je Josef Kučera, pracovník správy CHKO Orlické hory a předseda východočeské pobočky České botanické společnosti.

Na výstavě, která se poprvé konala letos v květnu v Rychnově nad Kněžnou, bude k vidění celkem třicet fotografií, každá z nich zachycující jinou rostlinu z oblastí orlickohorské CHKO. Jedná se o výběr toho nejlepšího z Kučerova fotografického archivu. „Fotografie, které jsem zvolil pro výstavu, vznikaly průběžně od roku 2008, kdy jsem si pořídil nový fotoaparát Canon, až do současnosti,“ sdělil Kučera.

„Fotografovat do terénu chodím během celého roku, v Orlický horách to není problém, nejsou zde nijak těžce dostupné lokality,“ dodal k přípravám výstavy Kučera. Všechny druhy, které budou na vystavovaných fotografiích, patří mezi ohrožené.

Patrně jedním z nejvzácnějších exemplářů, který je mezi vyfotografovanými rostlinami, je hořeček mnohotvarý český. „Jedná se o kriticky ohrožený druh v České republice. Jeho výskyt dokonce sleduje v rámci Evropské unie projekt Natura 2000, který je zaměřen na ochranu vážně ohrožených druhů,“ vypráví o unikátní rostlině Kučera.

V orlickohorské CHKO se vyskytují hned dvě lokality, kde hořeček mnohotvarý roste, jedna je pak v těsné blízkosti CHKO. „Právě jedna z těchto lokalit patří mezi ty vůbec nejbohatší na výskyt hořečku na území celé České republiky,“ potěšeně dodává Kučera.

Mezi další vzácné rostliny, jejichž fotografiemi se může výstava pochlubit, patří například rosnatka, lučnice, bledule nebo orchideje.
Kučera uvádí, že jeho zájem o botaniku a fotografování trvá již od dětství. Je možné, že výstava fotografií rostlin, jako „něžných šperků“ Orlických hor, k podobným zájmům zláká i mnohé další nadšence.

Lucie Růžičková