Východní Čechy – „Podle plánu jsme uskutečnili výlet nazvaný Kryštofovy kameny,“ vyprávěla Anna Šabartová, účastnice zajímavé cesty s cílem, a pokračovala: „Ráno jsme vlakem dojeli do Malých Svatoňovic a dále pak autobusem do Odolova. I přes nepříznivou předpověď počasí se nás sešlo 9 dospělých a 2 děti. Po prohlídce Památníku osvobození v Odolově jsme kolem pevnosti – pěchotního srubu T-S 26 z roku 1939, lesem, došli na vrchol kopce, který tvoří Kryštofovy kameny. Dva kamenné útvary, které jsme viděli, tvořené načervenalým slepencem leží ve výšce 594 m n.m. Pod kopcem je nyní zavřený uhelný důl Z. Nejedlý.

Přes louky ke kostelu

Odtud jsme lesem po silnici došli do vesničky Jivky a dál mírným stoupáním neposečenými loukami a malebnou krajinou nad město Starkov. Kolem reliéfní pískovcové křížové cesty z 19. století jsme kolem barokního kostela sv. Josefa a staré roubené fary z roku 1582 došli na náměstí ve Stárkově. Stárkov je obec založená v roce 1321, která byla 1. září 1573 povýšena na město se všemi právy k tomu náležejícími, včetně práva hrdelního.

Prudkým stoupáním jsme vystoupali na Vysoký kámen a kolem rokle zvané Trpasličí jsme se z vyhlídky pokochali pohledem na Stárkov a okolí. Dále jsme pokračovali do Maršova nad Metují, kde jsme si dopřáli jídlo a občerstvení a poté spěchali na vlak do Žďáru nad Metují. To už jsme měli v nohách přes 13 km. V Náchodě po přestupu jsme ve zdraví plní zážitků dorazili do Kostelce nad Orlicí. Kupodivu, i když předpověď byla velmi nepříznívá, nás špatné počasí nezastihlo, snad jen občas studený vítr a mrholení nás provázelo,“ dokončila popis cesty Anna Šabartová.

Výlet připravil a vedl Oldřich Zeman. Na vlakové zastávce se výletníci rozloučili známým sloganem: „Přírodou chodíme, po krajině hledíme, kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme!“

(zr)