První písemná zmínka o Rychnově je v listině Přemysla Otakara II. z 1. února 1258. K této události si pro veřejnost smyčcový orchestr ZUŠ RK, Prausův pěvecký sbor, X-tet, Chrámový sbor a Carmina připravily koncert v Pelcově divadle od 17 hodin. Vstup je zdarma.