"Výstava si neklade za cíl stát se reprezentativní retrospektivou autora, ale spíše na malém půdorysu komorním připomenutím malířské tvorby výrazného regionálního výtvarníka," říká Pavel Frydrych, který tvorbu malíře při vernisáži představil.

Název „Krajinu domova“ evokuje představu krajinářské tvorby, která je bezesporu nosnou osou expozice. Jak ale ve své úvodní řeči Pavel Frydrych připomenul, krajinu domova můžeme chápat v reálném světě i jako naše nejbližší okolí. "V tomto úhlu pohledu se krajinou domova může stát vyšlapaná pěšinka k domu, zahrada kolem něj, ale třeba i prošlapaný práh u vstupních dveří nebo nerovnost v omítce.

Krajina domova výtvarníka může být i krajinou vnitřní. Ta je v případě Václava Šafáře bezesporu barevná, ale vystavující na obdiv právě tu barevnost, kterou maskuje všechny jizvy a šrámy, jež vznikly při tvorbě. Protože malíř Šafář přistupoval ke své tvorbě s expresivní silou. „Jakoby se s krajinou rval a sem tam dokázal kus z ní vytrhnout a dát to na plátno. A stejně se krajina chovala k němu,“ všímá si Pavel Frydrych.

Kromě krajinářských námětů, vycházejících z kouzelné přírody Broumovska a Policka (rybníky, jarní tání nebo třeba cesty) výstava představuje i několik zátiší. V nich se odráží citlivá autorova duše a není od věci si uvědomit, že právě obrazy zátiší věnovala malíř svým dětem.

Celá expozice je doplněna o několik tisků, kreseb tuší nebo uhlem. Tím se podařilo jakoby semknout celou expozici do hutného celku, který prezentuje šíři Šafářovi tvorby.

„Každý kdo na výstavu přijde si tady určitě najde to svoje," rozhlíží se po výstavní síni Zeleného domečku jedna z návštěvnic vernisáže Ivana Richterová. "A není podstatné, jestli v tomto kraji žije nebo ne. Protože obrazy samy o sobě dokáží diváka oslovit.“

Výstava v Zeleném domečku (ul. Tyršova 345) potrvá do 29. července. Vstupné dobrovolné.