Odpověď zněla: „Zfalšoval dokumenty a připravil svého šéfa o větší sumu.“ Šli dále a zanechali mladého muže samotného. Ale ten slyšel otázku a rozuměl i odpovědi. Nyní se zamyslel. Byla to skutečná příčina, že se sem dostal, anebo vlastní příčina spočívala hlouběji? Zřetelně si vzpomínal, že jako chlapec měl jednou zaplatit účet za svého otce. Příjemce přijal obnos, podepsal stvrzenku a dal mu zpět malý obnos jako skonto - tedy pokladní srážku při hotovém placení. Tento obnos si tehdy ponechal pro sebe. Otec si ničeho nevšiml. To bylo první nečestné jednání. Nejprve se sice necítil dobře, ale ke skutečnému poznání své viny nepřišel. V průběhu doby se ale jeho touha po penězích zvětšovala, a nakonec si podvodným způsobem přivlastňoval menší i větší obnosy. Všechno však jednoho dne prasklo a on skončil ve vězení.

Jeden případ z mnoha! Co dělat, když někdo povolil pokušení k něčemu zlému? Vinu přiznat a zlo opustit! Jinak se takový člověk bude do hříchu zaplétat stále hlouběji. A vinu, je-li to nutné, přiznat také před lidmi, proti nimž jsme se provinili. To může být těžké, ale ten, kdo dal do pořádku své vztahy, má je pak na své straně!

ERWIN KUKUCZKA