Hudební úvod ovšem patřil velice nadějnému varhaníkovi Adamu Sukovi, který prokázal nesporný talent během skladby J. S. Bacha, během níž měli posluchači možnost sledovat jeho počínání u královského nástroje díky videoprojekci přenášející obraz z kůru na dvě velké obrazovky před oltářem.

A pak už zněly kostelem modré housle Pavla Šporcla. I on zvolil na úvod Bachovy skladby a pokračoval výběrem z tvorby dalších velikánů. Koncert nazvaný Pocta Paganinimu posluchače znovu přesvědčil o umění jednoho z našich nejznámějších houslistů a ti nešetřili potleskem.

S posledním tónem však program neskončil. Následovalo slavnostní žehnání charitativnímu Kouzelnému kalendáři, který spatřil světlo světa díky výjimečné ženě. Jmenuje se Věra Fina a dokázala nejen přemoci zákeřnou nemoc a bojovat s jejími následky, ale ještě pomáhá ostatním překonávat totéž.

Úsilí Věry Finy podpořil osobní účastí hejtman Jiří Štěpán, který mimo jiné připomněl, že koncert a kalendář mají jedno společné - zastavili jsme se a uvědomili si, že jsou tady hodnoty, které možná budou blízké i nám.

Nechyběl ani poslanec parlamentu Pavel Bělobrádek: „Když máme možnost pomoci druhému, je to určitě správné a je to přirozené. Ale když jsou lidé, kteří sami mají potíže a handicap, a jsou ještě připraveni dělat něco pro druhé, to by nás ostatní mohlo zahanbit, ale hlavně inspirovat. Vždycky máme šanci pomoci druhým. Moc si vážím paní Věry za to, že přestože má sama složitý osud, tak se snaží dělat něco, čím chce vrátit druhým trochu optimismu do života, přestože mají těžký úděl,“ pronesl před zaplněným kostelem sv. Prokopa v Přepychách.

Oba společně vyslovili obdiv autorce kalendáře a iniciátorce projektu Sad nadějí.

Dana Ehlová