Povodí Labe už v loňském roce deklarovalo, že do obnovy investuje dvanáct milionů korun. Zaměstnanci dodavatelské firmy SaM silnice a mosty nyní pracují na opravě zábradlí, do konce září budou hotova nová světla. Nainstalována jsou v zábradlí a hrázního těleso jimi bude nasvíceno ze strany, kde není voda.

Hráz se stane divácky přitažlivým prvkem krajiny. Už v loňském roce prošla obnovami obrubníků. Byly zde provedeny asfatové kryty na vozovce koruny a izolace nad přelivy hráze, čímž v povrchových částech došlo k jejímu odvodnění. „Provoz přes těleso hráze jsme zastavili za celou dobu rekonstrukce zhruba jen na týden.

Další přemostění Labe je totiž odtud čtyři kilometry daleko.

Uzavření hráze by komplikovalo život turistům i majitelům penzionů,“ řekl vedoucí závodu SaM silnice a mosty Milan Olšák. Hráz Labské přehrady je dlouhá 147 metrů. Její oprava byla plánovaná již několik let a nemá souvislost s povodní, která Krkonoše zasáhla loni 7. srpna.

Nejkritičtější situace byla právě na Labské přehradě, která se zcela zaplnila a voda z ní přetékala přepadem. Průtok na přehradě dosáhl hodnot stoleté vody.

Labská přehrada byla vybudována v roce 1916. Opravou prošla v letech 1966 až 1986, avšak podle odborníků, kteří dnes provádějí rekonstrukci, nebyly to opravy kvalitní.