Literární soutěž na stejné téma zde probíhá druhým rokem.

Vloni tam osmáci poslali své pohádky a letošní žákyně 9. B Helena Čapková (na snímku) byla pozvána na slavnostní vyhodnocení a předání čestného uznání včetně dárků a knih. Toto jí předal herec pan Jiří Lábus, který je patronem této soutěže. Jako hosté se zúčastnili ředitelé a zástupci nakladatelství Dětská kniha v Praze a redakce Pastelka. Slavnostní předání se konalo za hojné účasti dětí, rodičů a učitelů v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně.

Pro zajímavost - ze 160 textů bylo oceněno 28, Helena se tedy dostala na velmi pěkné místo a také dobře reprezentovala naši školu.

Mgr. Jana Nováková
ZŠ Gutha – Jarkovského v Kostelci