Tentokrát je neodradilo ani nepříznivé počasí, navzdory němuž si tu pravou vánoční atmosféru dokázali navodit. „Hodně významná byla účast zástupců Dobrušky, kterou někteří vnímají jako rivala Opočna. Naše města jsou si ale hodně podobná a já je považuji spíše za souměstí. Doufám, že v příštím roce konečně zakopeme pomyslnou válečnou sekeru," vyznal se Jiří Králíček, organizátor setkání.

Jeho názoru dal svými slovy za pravdu i Zdeněk Zahradník, principál Divadélka „Na štaflích". Vzpomnělo se také přínosu zdejších osobností kulturního života, jakou byl například Josef Kovaříček. Akci zahájila troubením na roh postava ponocného. Pak se již mohli přítomní zaposlouchat do tónů Kvarteta Petra Ryšavého. Akci pořádalo sdružení Abakus a Opočenská beseda.