Varhany a pivo, zdánlivě vzdálené pojmy. Nikoliv však v historii varhan v kostele sv. Václava v Dobrušce, se kterou se seznámí návštěvníci nedělního koncertu.

„Na začátku programu bude stručně tato historie zmíněna, na konci budou posluchači pozváni na kůr, aby si mohli varhany prohlédnout. Jejich vznik opravdu s pivem souvisí,“ prozrazuje Dana Friedová, vedoucí pěveckého sboru Vlasta. „V roce 1727 se dali dohromady Dobrušští a Křovičtí, na poděkování za hojnou žeň věnovali velkou část obilí do zdejšího pivovaru. Za peníze, které utržili za prodané pivo, pak pořídili nové varhany.“

Program koncertu připravuje dobrušský pěvecký sbor Vlasta společně s varhaníkem Pavlem Svobodou, studentem varhanní hry na pražské AMU a vítězem mezinárodních interpretačních soutěží, který v závěru večera nástroj představí. „Rád bych varhany přiblížil lidem, kteří často ani netuší, jaký skvost ve městě mají. Pokusím se krátce ukázat možnosti, technické zajímavosti, zodpovím případné dotazy. Podobně jsem to teď udělal na několika koncertech na Moravě. Nahoru přišli všichni, zájem byl veliký - téměř nikdo to dosud neměl možnost vidět, pořadatel byl nadšen. Snad bude v neděli odezva stejná,“ věří Pavel Svoboda.

Hra na varhany není jednoduchá, interpret musí kromě hry na klávesy zvládnout používání jednotlivých rejstříků, na pedály hraje nohama, i s tím se návštěvníci během výkladu seznámí. Nedělní koncert, který začíná v kostele sv. Václava v 19.30 hodin, je zaměřen na duchovní hudbu, zazní např. Bachova skladba Jesus bleibet meine Freude z Kantáty BWV 147 pro varhany a sbor, která patří k jeho nejkrásnějším, stejně jako varhanní dílo - Toccata a fuga d moll. Chybět nebude ani píseň Soudce všeho světa Bože. „Ta se stala naší znělkou, lidé ji znají jako ústřední melodii televizního seriálu F. L.Věk a mají ji rádi. Proto jsme ji zařadili, s varhanami zní překrásně. Myslím, že návštěvníci s námi stráví příjemný večer,“ slibuje za všechny pořadatele Dana Friedová.

(dm)