V Kolowratském zámku bude zpřístupněna veřejnosti nejenom stálá expozice Orlické galerie, ale také další dvě nové výstavy. Návštěvníci mohou zhlédnout grafické práce Věry Jičínské z 20. a 30. let i její fotografie z cest po Slovensku a přehlídku děl s názvem Kvetoucí krajiny Karla Langera. Výstavy uvedou jejich kurátoři Michal Zachař a Karel Jaroš.