Občanské sdružení Orion zlepšuje zdravotní stav postižených hipoterapií.

 

Do stájí se vrátí zase v dubnu, až se oteplí. Tuto terapii, která vede ke zlepšení jejich zdravotního stavu prostřednictvím koně, využívají už od roku 1999. „První roky jezdily do Dlouhé Vsi k panu Vašátkovi, pak využívaly koně ze stáje pana Rozuma a paní Šedivé ze stáje pana Kováře v Bílém Újezdě. V současné době navštěvujeme jízdárnu paní Petry Prouzové na zámku v Doudlebách nad Orlicí a stáj paní Lenky Holendové v Rybné nad Zdobnicí,“ popisují aktivitu pracovnice Orionu.

Hipoterapie zahrnuje 3 směry: 1. hiporehabilitace - rehabilitační metoda pro pohybově postižené, která využívá hlavně tělesné faktory mechanismu účinku jízdy na koni. 2. léčebné pedagogicko-psychologické ježdění - kde se využívá hlavně vlivu koně na celkový psychický rozvoj dítěte. 3. sportovní ježdění hendikepovaných - při kterém pohybově i duševně handicapovaní sportovci trénují jízdu na koni a účastní se různých závodů (sem patří např. paravoltiž, paradrezura).

Kůň, jehož hřbet je zdrojem třídimenzionálních pohybových podnětů, stimuluje jezdce. Zvíře napodobuje chůzový mechanismus člověka, jehož končetiny jsou odlehčené, a společný pohyb vede k uvolňování ztuhlých svalů. Napřimuje se páteř, prohlubuje dech. Dítě s postižením dolních končetin se tedy na koni skutečně může projít - od pasu nahoru jde samo a nohy mu „půjčí” kůň , což má vedle fyzioterapeutického hlediska samozřejmě i příznivý vliv na psychiku. Tento základní mechanismus jízdy na koni napomáhá k nácviku chůze, zlepšení koordinace pohybu, rovnováhy, posilování svalů s tendencí k oslabení. Proto se hipoterapie používá především u dětí s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí, různými svalovými dysbalancemi, skoliózami, ortopedickými vadami, dechovými obtížemi.

“Kůň je úžasným prostředkem, kterým je možné děti motivovat k činnosti, kterou by jinak dělaly třeba s nechutí. Při hipoterapii se využívá povahy koně, snažíme se, aby kůň byl dítěti ušitý na míru, a to nejen, co se povahy týče, ale také z hlediska mechaniky pohybu zvířete. Léčebné pedagogicko psychologické ježdění není jen o jízdě na koňském hřbetě, nejdůležitějším prvkem je interakce mezi dítětem a koněm, tzn. děti koně zkouší vodit, čistit je ve stáji, pozorovat „to velké zvíře“, jak reaguje na jejich hlas, pohyby a projevy,“ uvedla Jana Štréglová.

Ale jízda dětí na koni má i obrovský psychologický dopad. Kůň je krásné a ušlechtilé zvíře. Každý k němu přistupujeme s respektem, s lehkými obavami, které, pokud překonáme, vedou k velikému uvolnění, k pocitu hrdosti nad tím, co jsme dokázali.

Děti se učí ovládat veliké zvíře, učí se s ním spolupracovat, musí s ním komunikovat. Ty větší mohou pomáhat i ve stáji s jejich čištěním či krmením. Kůň má rád kontakt s člověkem. Umí ocenit každý projev jeho pozornosti. Má rád pohlazení, popleskání po krku, kterým mu děti děkují za jízdu.

Veliký vliv na výsledný efekt hipoterapie má kombinace základních faktorů – správný výběr koně, zkušený hipolog, který vede koně a hipoterapeut. Kůň používaný pro hipoterapii musí být zdravý, na první pohled v dobré kondici, o pravidelnosti kroku nesmí být pochyb. To je snad nejnápadnější rys, ale zvíře musí být i jinak v pohodě. Dobře nakrmené, s lesklou srstí a jiskrou v oku. I psychická pohoda má na pohybu koně svůj vliv. Hipolog je zodpovědný nejen za slušné chování koně v průběhu hipoterapie, ale i za tempo, délku kroku a jeho pravidelnost.

Koně musí dobře znát a umět s ním pracovat tak, aby jeho pohyb byl pro jezdce co nejpřínosnější. Hipoterapeut sleduje dítě a to, jak se dokáže pohybově sladit s pohybem koně. Pracuje s každým individuálně, kombinuje hry a práci v sedle i na zemi. Samozřejmě vždy v závislosti na postižení daného dítěte.

„Jsme moc rádi, že jsme navázali spolupráci s Mgr. Janou Štréglovou, která se kromě jiných aktivit věnuje také hipoterapii. Má vystudovanou dvouletou specializační přípravu v oblasti léčebně pedagogicko-psychologického ježdění. Spolupracujeme s paní Holendovou a její povely poslouchají jak koně, tak děti i jejich rodiče. Děti jezdí pravidelně, jednou týdně, maximálně dvacet minut – vždy v závislosti na schopnostech a možnostech daného jedince. O jízdy na koních je mezi členy OS Orion veliký zájem. Hipoterapie je léčebná metoda, kterou ale bohužel pojišťovny nehradí. Peníze na její zajištění získáváme z dotací a grantů, podporují nás města Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Královéhradecký kraj, MPSV, MŠMT a drobní sponzoři,“ uvedla Ilona Mikušová za Sdružení Orion.