Během sedmého ročníku do obce na Rychnovsku proudily stovky aut. Pokud návštěvníci hodlali zaparkovat, v bezprostředním okolí zámku to bylo nemožné. Procházka od vozu do centra dění byla nevyhnutelná. Ve slunečných dnech však byla příjemná.

V okolí zámku vyrostly desítky stánků nabízejících řemeslné výrobky nejen s velikonoční tematikou. Jarně vyzdobený zámek tradičně nabízel prohlídky svých prostor.

Pořadatelé mysleli zejména na nejmenší ratolesti, pro něž připravili celou řadu atrakcí v zámeckém parku. Dlouhé fronty se stály u projížďky na oslících nebo před velkým dřevěným hradem, do jehož oken se střílelo šípy z kuše. Děti soutěžily, hrály si a tvořily. Během zábavných činností nenásilně poznávaly velikonoční zvyky a tradice. Pobavily je velikonoční maskoti i živá zvířátka.

Už vloni návštěvnost na potštejnském zámku dosáhla více než dvoutisícového počtu. Zábavný program doplněný tradičním prodejním jarmarkem s ukázkami řemesel táhne. Lidé si některé mohli sami vyzkoušet. Dozvěděli se zajímavosti o velikonočních zvycích a tradicích. Zjistili třeba, jak správně uplést pomlázku, načerpali inspiraci pro malování kraslic či pletení košíků. Na své si přišly mlsné jazýčky. Pochutnaly si na tradičních jidáších či velikonočních koláčích.

Nebojácné děti žadonily, aby si v zámeckém sklepení mohly projít Bubákovem a ty nejmenší zase chtěly navštívit oblíbenou expozici Pohádkov. Velikonoční odpoledne v Potštejně, které se koupalo v jarním sluníčku, bylo příjemně stráveným časem.