Návštěvníci jejích prostor v Kolowratském zámku by neměli přehlédnout výstavu Rudolf Plaček , obrazy z let 1965 – 2011. Surrealismus rychnovského rodáka, který později žil v Merklovicích – Vamberku a po emigraci od roku 1969 v kanadském Torontu, uchvátil mj. spisovatele Josefa Škvoreckého. Důkazem je i to , že tři Plačkovy obrazy použil na přebalech knih vydaných v exilovém nakladatelství Sixty–Eight Publishers. Rudolf Plaček (*1941) po maturitě na rychnovském gymnáziu vystudoval leteckou fakultu vojenské akademie v Brně, začal malovat, zároveň pracoval jako letecký inženýr v Aero Letňany a Vodochody. Na konci 60. let minulého století se účastnil společných výstav v Praze, samostatně se představil v Amsterodamu a Heidelbergu, po emigraci ve zmiňovaném Torontu. V roce 2002 se vrátil do Vamberka. Orlická galerie představuje jeho obrazy do 19. června.