O sto let později proběhla oprava celého pláště svatostánku, v současné době přišel na řadu interiér. Letos na jaře se podařilo dokončit opravu podlahy včetně stabilizace podloží spolu s odvětráním podlahy a sanace vnitřního obvodového zdiva. Dále byla částečně provedena nová instalace elektrických rozvodů, potřebných zásuvek uvnitř kostela, kabelů na budoucí zavedení topení do lavic a elektronického zabezpečení objektu. Navlhlá a napůl opadaná omítka byla osekána a nahrazena novou sanační omítkou. Následovala výmalba vnitřních stěn kostela.

V opraveném kostelíku sv. Jana Křtitele se v sobotu 29. června v 17 hodin uskuteční benefiční koncert, na němž se v Pohoří představí velice známý houslista a královéhradecký rodák Jaroslav Svěcený spolu s Michaelou Káčerkovou, výraznou osobností nastupující generace českých varhaníků. Návštěvníci se mohou těšit na barokní skladby Händela, Telemanna, Vivaldiho nebo Corelliho, které jim v podání obou umělců jistě přinesou nevšední zážitek.

Výtěžek benefičního koncertu bude poukázán na konto zřízené k obnově svatostánku. „Kostel sv. Jana Křtitele je dominantou obce Pohoří. Na rekonstrukci přispěla nejen řada občanů, ale finančním darem ji podpořila také obec Pohoří, která si cení svého památkového a kulturního dědictví,“ zdůraznila starostka Helena Suchánková.

Dana Ehlová