Od 18 hodin tu zahrají na housle Lea Spielvogelová, Milan Kostelenec, Daniel Matejča, Matteo Hager a Kristian Mráček. Struny violoncella pak rozezní Kamila Šitinová, Seo Yeon Lim, Viktor Mráček, Petra Meisl a Petr Hamerský.

Koncert nejlepších českých účastníků 61. ročníku Kocianovy houslové a 25. ročníku Heranovy violoncellové soutěže v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí je speciální cenou Františka Kinského, majitele Nového zámku a pořádající agentury KINSKÝ Art Media.

„Výjimečně talentovaní mladí houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let se do Kostelce nad Orlicí sjedou z různých koutů České republiky. Provedou virtuózní sólové skladby pro housle a violoncello a kompozice, v nichž je doprovodí jejich korepetitoři,“ zve na koncert František Kinský, který posluchače v zámku osobně přivítá.

Mezinárodní a velmi prestižní Kocianova houslová soutěž se každoročně koná v rodišti Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí. Soutěž otevřela cestu na velká koncertní pódia všem předním českým houslistům: Václavu Hudečkovi, Bohuslavu Matouškovi, Pavlu Hůlovi, Pavlu Šporclovi, Janu Fišerovi, Petru Matějákovi, Pavlu Eretovi, Josefu Špačkovi a dalším. V Ústí nad Orlicí se narodil ji významný violoncellista Bohuš Heran. Proto se zde jednou za dva roky koná mezinárodní violoncellová soutěž, která nese jeho jméno.

Patronkou koncertu mladých umělců v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí je paní Hana Kinská, snacha majitele zámku Františka Kinského. Slavnostního večera se zúčastní i starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek, ředitelka soutěží Lenka Lipenská a zástupci Nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana.