Na stránkách se odvíjejí dávné příběhy v podání překladatelky, editorky a publicistky Olgy Castiellové Hostovské, dcery spisovatele Egona Hostovského, Kristiny Colloredo-Mansfeld, kterou snad v našem regionu není třeba představovat, hudebního skladatele Luboše Sluky, dále básníka, prozaika, herce, textaře, člověka mnoha dalších profesí Miloně Čepelky, Zuzany a Aloise Fišárkových, herečky a filmového střihače především Svěrákových filmů a konečně Jiřiny Kochlöflové Petrové, učitelky, která letos oslavila úctyhodných sto let.

Další část „vzpomínek“ mapuje na základě četných archivních fotografií bohatý spolkový život v Opočně a živnostníky, kteří před téměř sto lety ve městě svá řemesla úspěšně provozovali.

Dejme slovo Olze Castiellové Hostovské, která nejen zavzpomínala na roky strávené v podhůří Orlických hor, ale knihu, kterou za přispění města Opočno vydalo občanské sdružení Abakus, také lektorovala.

Uvítala jste nápad na vydání této publikace?
Za to, že jsem se dostala mezi autory publikace, vděčím Miloni Čepelkovi, svému spolužáku z obecné školy, s nímž jsem ve 4. třídě vydávala časopis Přítel mládeže. Když byl vyzván k účasti, prohlásil (nikoli poprvé): „Když já, tak taky Olga.“

Nápad jsem pochopitelně uvítala, protože když člověk v mém věku neustále bojuje s krátkodobou pamětí na téma K+M+B (klíče, mobil, brýle), rád se ponoří do minulosti, kde se mu naopak vybavují neuvěřitelné podrobnosti.

Knihu jste lektorovala. S jakými pocity jste ji po vydání úplně poprvé otevřela?
Za to, že jsem knihu lektorovala, vděčím Jiřímu Králíčkovi a své ješitnosti. Kristina Colloredo-Mansfeldová, která naši zemi opustila v sedmi letech a po roce 1989 se musela česky znovu učit, dodala svůj příspěvek v angličtině a Jiří Králíček mě poprosil, abych zkontrolovala překlad. Ta publikace

se rodila velice pomalu, protože Luboš Sluka, dřív než mohl napsat svůj příspěvek, byl postižen mozkovou mrtvicí a částečně ochrnul na pravou část těla. Naučil se psát levou, ale svoji vzpomínku odmítal sepsat, protože už na to téma toho tolik napsal a udělal tolik rozhovorů, že stačilo je sáhnout a vybrat. Nikdo se k tomu neměl, a protože mi bylo líto, že by můj příspěvek bez Luboše nikdy nespatřil světlo světa, tak jsem vypomohla. Po tolika nepříznivých letech, kdy publikaci i jejího editora stíhala rána za ranou, mám opravdu radost, že se podařilo vydat tak krásnou knížku.

Znáte se osobně s někým z dalších vzpomínajících?
Od tří do deseti let jsem vyrůstala v Opočně a pak jsem tam až do ukončení vysoké školy jezdila každoročně strávit alespoň kus prázdnin.
Slukovi byli naši sousedé, s Lubošem jsem mohla rozmlouvat přes plot dělící naše zahrady a zdědila jsem po něm trakárek, s kterým jsem si hrála na písku. V pozdějším věku, když jsme v Sokole nebo ve skautu nacvičovali nějaké písně, Luboš pravidelně seděl u piana.
Na Kristinu Colloredo-Mansfeldovou se pamatuju, když ji po náměstí vozili v kočárku, a její babička k nám chodila nakupovat do krámu. V rodinné kuchařce máme od ní dva recepty. S Miloněm Čepelkou jsme se po letech setkali jako kolegové-učitelé na osmiletce v Novém Kníně, jeho zásluhou jsem se dostala do redakční rady časopisu Tvář a stýkali jsme se i později tím spíš, že jsem se osobně znala i se všemi ostatními zakladateli Divadla Járy Cimrmana. Zuzanku a Lojzíka Fišárkovy jsem taky znala od dětských let – kamarádila jsem se s jejich sestřenicí Blankou Vaníčkovou, která jezdila do Opočna z Prahy každoročně na prázdniny a poslední válečný rok v Opočně dokonce chodila do školy. Znala jsem samozřejmě i celou rodinu paní Kochlöflové Petrové, s jejímiž bratry se kdysi kamarádil můj otec.

Kdy jste naposledy navštívila Opočno?
Opočno jsem navštívila naposled letos 28. srpna, kdy se v hostinci U Jordánku konala schůzka spolužáků. Jezdila bych častěji a na delší dobu, ale opočenské penziony se co do cen vyrovnají těm krumlovským a jsou prý určeny pro „lepší klientelu“, a já zase nepovažuji za vhodné dlouhodobě zneužívat pohostinství svých příbuzných. (ehl)