V kostele sv. Václava bude uveden jeden z jejich nejkrásnějších programů s názvem Amen, pravím ti. Načasování na Květnou neděli je více než šťastné. Jak to Dobruška dokázala? Na organizaci se podílí místní římskokatolická farnost, Kulturní zařízení města Dobrušky a Dobrušská klasika. „Ani jsme nedoufali, že se nám podaří získat tyto umělce právě v době, kdy jsou jejich pořady nejžádanější,“ přiznává Jana Poláčková z Dobrušské klasiky. „Dokázal to Pavel Svoboda, asi je to tím, že jako studující AMU v Praze má mezi hudebníky spoustu přátel. Z pořadů Alfréda Strejčka a Štěpána Raka jsem viděla Vivat Carolus Quartus, který ukázal nesmírnou duchovní aktuálnost odkazu Karla IV. Atmosféra v kostele byla nepopsatelná, kdo zná přednes Alfreda Strejčka, určitě ví, o čem mluvím. Pořad Amen, pravím ti, je prý stejně úžasný,“ těší se Poláčková.

Těšení je na místě. „Pásmo slova a hudby, které připomíná Ježíšovo kázání na hoře, poslední večeři, ukřižování, smrt na kříži a zmrtvýchvstání, je citlivě zpracovaný pašijový příběh. Zahájení velikonočního týdne zamyšlením nad biblickými odkazy určitě osloví každého návštěvníka,“ zve za všechny pořadatele Václav Pavel a dodává, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován dobrušské farnosti. (da)