Pomoci by mu v tom měl projekt, který se bude ucházet o 45 milionů korun z Evropské unie. Z vamberského muzea by se pak stalo v rámci České republiky unikátní moderní centrum studií krajkářského řemesla a umění. Plány na rozšíření muzea včera odsouhlasili krajští radní.

„Muzeum krajky ve Vamberku, jež je pobočkou Muzea a galerie Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou, patří mezi unikáty, kterými se může Královéhradecký kraj pyšnit. Realizací projektu v nadcházejících dvou letech by se zde měly podstatně zlepšit podmínky pro práci odborníků a výstavní činnost muzea včetně péče o sbírky. V současné době se muzeum potýká s nedostatky prostor a nemá potřebné technické vybavení,“ uvedl krajský radní Jiří Nosek, který má na starosti oblast školství a kultury.

Radost z této zprávy potvrdila ředitelka rychnovského MGOH Irena Krejčí a doplnila, že na projektu pracují již dva roky. Krejčí o něm bude ještě tento týden na krajském úřadě jednat.

Jak upřesnil Jiří Hošna z tiskového odboru kraje, v muzeu, které bude také úzce spolupracovat s místní krajkářskou školou, by se po této investici měly zvýšit prezentační možnosti – výstavní plocha expozice se rozšíří o jedno podlaží budovy a část půdního prostoru. „Nově se rovněž vybaví interiéry, pořídí zabezpečovací a požární signalizace, klimatizace, audiovizuální a digitální technika. Po vybudování výtahu vně budovy bude muzeum přístupné i handicapovaným lidem.

Muzeum krajky, které otevřelo město Vamberk v roce 1929, je jediným dlouhodobě pracujícím vědeckovýzkumným zařízením v Česku specializovaným na problematiku krajkářství. Spolu s Národním muzeem a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze má Muzeum krajky ve svých sbírkách stěžejní prameny pro poznání svébytného vývoje české krajky. Je ale jedinou institucí v republice, která české krajkářství také prezentuje v uceleném sledu vývoje od konce 17. století ve své stálé expozici a na výstavách v České republice i v zahraničí. (zr, zen)