Mutina z rodu pánů z Dobrušky přijede své skuhrovské panství a poddané zkontrolovat v sobotu.

 

 

Stane se tak na Letních Mutinových slavnostech a k obveselení obyvatel povolil pán na Skuhrově i pořádání Jarmarku lidových řemesel.

Současný „vládce“ nad Skuhrovem, starosta Vladimír Bukovský, Mutinu také slavně přivítá: „Před osmi lety jsme si říkali, že by nebylo špatné uspořádat nějakou letní akci. Hledali jsme v historii a volba pak padla na téma Mutina. Každý rok se snažíme ale nějak akci obzvláštnit – letos přijedou na vystoupení šermíři,“ říká dnešní starosta s tím, že on sám se těší hlavně na lidový jarmark, na který přijedou i vystavující hosté z Polska: „Jarmark je projektem, který je financován ze zdrojů Evropské unie, v rámci iniciativy Interreg IIIA,“ dodal Vladimír BUkovský.

Samotného Mutinu bude i letos – v pořadí již popáté – představovat Vojtěch Vondráček, a ten se svojí družinou přijede na hrad a podhradí ve 14 hodin.
VIII. ročník Letních Mutinových slavností ve Skuhravě nad Bělou začně v 10 hodin otevřením jarmarku lidových řemesel, která ještě v malém množství zůstala v Orlických horách a podhůří zachována. Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet, co dědové a pradědové suverénně ovládali – kovářské řemeslo, tkaní, výrobu ze šustí, výrobu vitráží, malování a prodej perníčků, keramiky, medoviny apod. Příjezd Mutiny s družinou a vzájemné zdravice přijdou na řadu ve 14 hodin, a pak je v plánu šermířské vystoupení skupiny Novica. Taneční zábava s kapelou Kárník band začne v 17 hodin a o půlnoci se slavnosti ukončí.