Tu uspořádalo zmiňované sportovní zařízení spolu s Regionálním turistickým informačním centrem v Kostelci nad Orlicí. Hlavními aktérkami byly mistryně světa Fitness Figure 2006 Šárka Holá, I. vicemiss aerobic 2002 Monika Sezimová a Miss Wellness 2007 Alice Tomanová.

Pomoc neznámé nadaci

I když se akce podobného rázu odehrála poprvé, pořadatelé hodlají založit tradici a pomáhat tak malým, málo známým nadacím.
„Oslovili jsme malou nadaci Zvonek a akcí ji chceme pomoci v její činnost. Sídlí v Chýni nedaleko Prahy. Zabývá se podporou kulturních a sportovních aktivit pro děti z nemajetných rodin, pro seniory a vůbec pro lidi, kteří mají málo finančních prostředků, aby mohli prožít kvalitní kulturní a sportovní život,“ uvedla Petra Šutová z místního Regionálního turistického a informačního centra.

V posilovně Šárka Holá byla celý den a věnovala se všem příchozím. Radila jim, jak si sestavit individuální cvičební program pro sebe, jak se nejlépe stravovat a podobně. Každému vysvětlila, jak správně posilovat, dýchat, kterým partiím těla se věnovat.

Desítky zájemkyň si pořádně protáhly těla s Monikou Sezimovou, která v současné době vede lekce aerobicu. „Ráda cvičím aerobic a přišlo mi fajn zkusit si hodinu s profesionálkou,“ sdělila po cvičení s Monikou Sezimovou Iveta Štefková, jedna z nadšených cvičících.

Odpoledne pak přijela Miss Wellness Alice Tomanová, která večer předvedla svou vítěznou soutěžní sestavu.
Pořadatelé benefice mysleli i na děti, takže nejmenší se mohli bavit na kouzelnické show.

Protože se jednalo o sportovní den s benefičním podtextem, hodinu dopoledne a hodinu odpoledne si zájemci mohli dát lekci spinningu.

Zvonění má otevřít srdce

Šutová uvedla, že akce se výborně zhostilo fitcentrum, které nabídlo své prostory bezplatně. Vstupné neplatili ani návštěvníci.
„Kdokoli přišel, místo vstupenky si koupil pouze zvoneček, aby podpořil zmiňovanou nadaci. Pak už si vybral cvičební program podle svého,“ sdělila Šutová. Dodala, že návštěvnost byla překvapivě vysoká.

Zvonečky různých barev a tvarů přivezla do Kostelce Štěpánka Cvrčková–Kunstová z nadačního fondu Zvonek. Jejich autorem je její manžel, sochař.
„Lidé zvoní na přátele, aby jim pomohli, když jsou ve svízelných životních situacích, nebo když jim je smutno. Často se však stává, že dotyční odcházejí, aniž by je vyslyšeli. Proto jsme zřídili nadaci Zvonek, aby se na zvonění otevřely nejen dveře, ale také lidská srdce a štědré dlaně,“ sdělila Štěpánka Cvrčková–Kunstová.