Dětští čtenáři soutěžili, kdo vymyslí k obrazům trefnější název. Některé děti v sobě dokonce probudily spisovatelský talent a pokusily se napsat příběh, který se podle jejich představ na obrazech odehrává.

Malí spisovatelé se opravdu činili: z tygra se stal „Vegetarián“, „Rolík“ a „Tichošlap“, mořský koník byl přejmenován na „Lílu“ či „Za nosánkem vpřed“.
Také pohádky se našim malým spisovatelům povedly (i když je jasné, že třeba tygra či koníka ještě ve škole neprobírali, tady ale zapracovala dětská fantazie): Jan DUBÁNEK - Jak se stal tygr vegetariánem: Jednoho dne si vyšel tygr na lov. Ulovil klokana, který byl zrovna po večeři a pomalý. Tygr se klokana přejedl a rozbolelo ho břicho. Navšívil doktora - mořského koníka - a ten mu nařídil deset dní bezmasou dietu. A z tygra se stal vegetarián.

Eliška JANKOVÁ: Jednou se šel Rolík vykoupat do moře. Vynořila se Líla a řekla mu, že se koupat nesmí. Rolík jí však odpověděl, že voda přece patří všem.
Za účast v soutěži děkujeme i Lukáši Novákovi, Blance Součkové, Mileně Řehákové, Klárce a Vítkovi Bergrovým,Marku Puškovi,Vlaďce Gombošové, Mikuláši Lázsló a dalším. Všichni měli krásné nápady. Z knih pro dospělé bohuželtéměř vymizely ilustrace, protože nakladatelé šetří, o to důležitějšíje pěstovat v lidech porozumění pro estetično už od dětství. Dětské knihy zatím naštěstí o obrázky ochuzené nebývají. I knihovny se mohou zapojit do pěstění estetična nejen půjčováním krásných knih, ale i různými soutěžemi, besedami a výstavamiděl regionálních umělců.A o to právě jde.

Naše vamberecké vítěze ještě čeká převzetí cen. Jako nadějným (a teď už i slavným) malým spisovatelům jim přejeme mnoho dalších úspěchů. Městská knihovna ve Vamberku.

Marie Ungrádová