Role tohoto lyrika krajiny je v kontextu zrodu českého moderního umění důležitá a neopomenutelná. Výstava pod vedením kurátora Michala Zachaře, který je tvůrcem několika výstav v jízdárně Pražského hradu, chce představit dílo jednoho ze zakladatelů impresionismu v českých zemích.

Vystaveny budou více než čtyři desítky Langerových maleb od drobných krajinářských skic ze studijních let až po zralá a rozměrná reprezentativní plátna.