Dobrodruh povypráví nejen o svých tříměsíčních zkušenostech v neziskovém sektoru, ale také o cestování v Keni, o zajímavostech a nepříjemnostech celého pobytu. „Chtěl bych přiblížit, jak funguje rozvojová činnost v Africe, čím přispívá, zmíním i její zápory, kterých je také hodně. Ukážu Keňu i jako destinaci. Hlavně se chci zmínit o velkém suchu, v zemi vysychají parky, umírají zvířata,“ přiblížil svůj záměr Vančata. Součástí přednášky bude i projekce fotografií, která doplní cestovatelovo povídání. „Nechci jen jednosměrně hovořit, vyprávění propojím s promítáním fotografií, které všechny aktivity a zážitky přiblíží. Doufám, že to bude spíše oboustranná komunikace, chci dát lidem prostor na dotazy,“ doplnil Vančata. V Keni se také zajímal o místní mládež, jak vnímá budoucnost a problémy s ní spojené – nedostatek vody, znečištění, kriminalita, AIDS.

Putování po Keni je součástí cyklu Kukátko do světa, který má veřejnost informovat o zkušenostech dobrovolníků z různých koutů světa. „V rámci projektu Kukátko do světa už další přednášku neplánujeme, ale zájemci se dalšího poznávání cizích zemí určitě dočkají. V lednu se uskuteční přednáška o Kostarice. Přiblíží nám ji dívka, která tam v rámci výměnného pobytu Erasmus studovala na místní škole,“ sdělila organizátorka přednášky občanského sdružení INEX – SDA Kostelecké Horky Alžběta Trojanová.

(gaš)