Promítání ve třech po sobě jdoucích dnech bude v náhradních termínech od 25. do 27. června.

Vstupenky zůstávají v platnosti, lze je i vrátit.